Bursa +90 (224) 223 20 30 info@bursaadresisitme.com

İşitme Kaybı ve Çeşitleri

İşitme kaybı: işitme yollarının herhangi bir basamağında meydana gelen patolojiler nedeniyle çevredeki seslerin algılanmamasına denir. İşitme kaybı bireylerin konuşma ve anlama becerilerini bozmakla beraber etrafıyla iletişim kurmasına engel olur. Ayrıca, eğitim ve öğretim hayatlarını olumsuz etkileyerek iş edinmelerini engelleyici önemli sosyal problemlere yol açar.

İşitme kaybı tipleri İşitme kaybının pek çok sebebi bulunmaktadır. İşitme kaybı, geliştiği yaşa göre konjenital akkiz olarak sınıflandırılabileceği gibi, işitme yollarında patolojinin lokalizasyonuna göre de sınıflandırılabilir. Patolojinin lokalizasyonlarına göre işitme kayıp tipleri 5’e ayrılmaktadır.

  1. İletim tipi işitme kaybı; dış ve orta kulak patolojilerinden kaynaklı bir işitme kaybıdır. Tıbbi olarak tedavi edilebilir. tedavisi mümkün olmayan durumlarda cihaz önerilir. Konuşmayı ayırt etme skorları en yüksek olan hasta grubu olduğundan işitme cihazından maximum seviyede yarar görürler.
  2. Sensörinöral işitme kaybı; kokleadaki algılayıcı hücrelerin (tüylü hücreler) zarar görmesi veya olmamasından kaynaklı kalıcı bir işitme kaybıdır. nedenleri ise; akustik travma, viral enfeksiyonlar, meniere sendromu, antibiyotikler, kafa travması, presbiakuzi, menenjit ve aşırı gürültü olarak sayabiliriz. Bu hastalığa sahip kişiler genelde ‘’duyuyorum ama anlamıyorum.’’şeklinde şikayet ederler. Konuşanı anlayabilmeleri için üstün vasıflı işitme cihazı kullanmaları ve dudak okumaları gerekir.
  3. Mikst tipi işitme kaybı; Hem iç kulakta hem de dış ve orta kulakta oluşan bir işitme kaybıdır. Diğer bir deyimle, aynı kulakta iletim tip ve sinirsel tip işitme kaybının beraber oluştuğu bir işitme kaybıdır. Bu işitme kaybına sahip kişiler, bazı kelimeleri gayet iyi anlarken, diğer kelimeleri ayırt edemezler. Genelde bu hastalığın tedavide başarı oranı zayıftır. İşitme cihazını kullanarak işitme sorunlarını asgariye indirgeyebilirler. Uygun kaliteli işitme cihazını, düzgün uyarlama ile kullandıklarında iyi derece fayda sağlayabilirler.
  4. Santral işitme kaybı; İşitme merkezinin zedelenmesi durumunda meydana gelen bir işitme kaybıdır. Koklear çekirdekler ve işitsel korteks arasında farklı nedenlerden oluşan sorunlardan meydana gelen bu tür işitme kaybının da tedavisi pek mümkün değildir. 5-fonksiyonel işitme kaybı; Organik bir patoloji olmaksızın hastaların işitme kaybı tariflediği durumlardır. Hasta bunu bilinç dışı ya da bilinçli (temaruz) olarak yapıyor olabilir. Bu duruma psödohipakuzi adı da verilir. Bu hastaların değerlendirilmesi ilk mülakat ile başlar. Mülakat sırasında hastanın rahat iletişim kurarken işitme testinde çok ileri derecede kayıp göstermesi ve konuşurken hastanın kısık sesle konuşması simülasyonu düşündürür. Hastanın geliş nedeni de göz önüne alınmalıdır.

Bir cevap yazın

Uzmana Danışın